Lappeen Kotiseutuyhdistys

Esko Kaarna - Heimo Lipiäinen:
JARRUN MATKASSA


- Arvo Ruskovaara, uranuurtaja kristillisessä nuoriso- ja partiotyössä, 158 s. (2008)

Lappeelainen vaikuttaja Arvo "Jarru" Ruskovaara (1915-1982) jätti pysyvän jäljen tuhansien Lappeen seurakunnan alueella vuosina 1938-1975 asuneiden poikien ja nuorten elämään ja maailmankuvaan. Jarru aloitti Lappeen NKY:n poikatyön sihteerinä Lauritsalassa vuoden 1938 maaliskuussa. Kun Lauritsala vuonna 1951 irtaantui omaksi seurakunnakseen, hän jatkoi jo hyvään vauhtiin päässyttä toimintaansa Lappeen seurakunnan nuorisonohjaajana. JARRUN MATKASSA -kirja kertoo miehen tiestä Pohjois-Karjalan vaaramaisemista Saimaan rantamille ja nuoruusvuosina kirkastuneen kutsumuksen toteuttamisesta kristillisessä poika-, partio- ja nuorisotyössä. Kirja liittyy vuosiin, jolloin kristillinen nuorisotyö muuttui seurakuntien tukemasta yhdistystoiminnasta seurakuntien omaksi työksi. Äänensä kirjassa saavat kuuluviin kerhoissa, leirinuotioilla ja retkillä Jarrun matkassa kulkeneet Lappeen pojat ja nuoret, joihin kirjan tekijätkin lukeutuvat. Myös Jarrun kotiväki ja työtoverit kertovat muistojaan. Partiolippukunta Lauritsalan Siniveljien ja varsinkin Lappeen Sinisten kahden ensi vuosikymmenen toimintaa kuvataan seikkaperäisesti. Kirja sisältää myös näytteitä Jarrun julistuksesta ja kertoo häntä työssään innoittaneista esikuvista. - Runsas kuvitus täydentää kirjan antia. Kirjaa myyvät hyvin varustetut kirjakaupat. Sitä on saatavana myös Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien toimistoista sekä Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n toimistosta Kyllikinkatu 1, Lappeenranta.

Kuvia julkaisusta