Lappeen Kotiseutuyhdistys

toiminta

Lappeen Kotiseutuyhdistys r.y. on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.
Yhdistys vaalii vanhan Lappeen keskiaikaisen kirkko- ja hallintopitäjän sekä entisen Lappeen kunnan ja nykyisen Lappeen seurakunnan historiaa ja perinteitä. Yhdistys on ollut mukana Lappeen vanhan kirkkoherranpappilan entisöimisen suunnittelussa sekä aloitteentekijänä Kauskilan Kappelinmäen arkeologisissa kaivauksissa.


Vuoden 2009 toimintasuunnitelma

Vuoden 2008 toimintakertomus

Vuoden 2015 toimintakertomus

Vuoden 2017 tomintasuunnitelma