Lappeen Kotiseutuyhdistys
Untitled Page
Lappeen Taata
Raimo Kälviäinen
2008-2010
Jorma Taipale
2010-2012
Jouni Kemppi
2012-2014
Juha Kuorttinen
2014-2016
Jukka Lehtinen
2016-2018
Lasse Karjalainen
2018-2021
Jukka Porali
2021- 2023
Jari Karhu
2023-
Lappeen kotiseutuyhdistyksen ja muidenkin tahojen tekemän kotiseutuyön tueksi valitaan Lappeen Taata kahden vuoden ajaksi. Isoisää kutsutaan vieläkin Lappeella varsin yleisesti taataksi.

Mitä taata tekee?
Taatan läsnäolo eri yhteyksissä on jo sinänsä viesti Lappeen vanhojen perinteiden ja rikkaan kulttuuriperinnön arvostamisesta. Taatan toiminta rakentuu Taatan persoonan ympärille ja voi tuoda esiin monenlaista osaamista, kättentaitoja, kirjallisuutta, runoutta, musiikkia, kuvataidetta, historianharrastusta jne. Mahdollisuuksia esiintyä eri paikoissa taatalla on varmasti riittämiin. Maaseutumarkkinat, kaupungin, seurakunnan ja eri yhteisöjen järjestämät tilaisuudet, vierailut kouluilla ja laitoksissa sekä yhteistyö muiden maaseudun ja kaupungin toimijoiden kanssa ovat luontevia tilaisuuksia Taatan toiminnalle. Taata voi olla myös Lappeen vanhan kulttuurin, maaseudun eri alueiden säilyttämisen ja kehittämisen puolestapuhuja kaupungin, seurakunnan ja muidenkin tahojen suuntaan.

Miten taata löydetään?
Taata valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinnan suorittaa Lappeen kotiseutuyhdistyksen johtokunta ja taata julkistetaan kesän kotiseutupäivän kotiseutujuhlassa. Kylätoimikunnat, kylä- ja asukasyhdistykset sekä vastaavat voivat asettaa oman ehdokkaansa vaalivuoden toukokuun loppuun mennessä.

Kuka sopii taataksi?
Taatan tehtävänkuva ei ole kiveen hakattu. Sen tulee olla riittävän väljä, jotta eri ikäiset ja erilaisin lahjoin ja persoonallisuudenpiirtein varustetut "lappeelaiset miehet" voivat tulla kysymykseen. Mitä "lappeelaisuus" tässä yhteydessä tarkoittaa, jääköön esittäjien harkintaan. Taatan rinnalle ei valita Lappeen emäntää tai vastaavaa, koska meillä on kotiseututyön johdossa oma pitäjänneuvos Kerttu Kalliosaari ja Taata voi tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Luonnollisesti Taatan tehtävän hoidossa ovat eduksi tunnettavuus, esiintymiskyky ja huumorin lahja.

Taatan asu ja viran merkit
Taatan asu on toistaiseksi vielä vähän haussa. Perusasuksi on kuitenkin kaavailtu isäntämiehen asua mahdollisine saappaineen, pussihousuineen, liiveineen ja lierihattuineen. Reppu ja Lappeen vaakunasta muotoiltu sauva, mikä olisi tunnistettavissa Pyhän Laurentiuksen kädessään pitämäksi halsteriksi, kuuluisivat Taatan viran merkkeihin. Ne eivät ehkä niinkään kuvaisi valtaa kuin palvelemisen mieltä ja kuuliaisuutta.

Taatan taustatuki
Taatan taustatukena on varmasti koko lappeelaisen kotiseutuyön arvon tunnustava väki. Varsinaisesti kuitenkin Lappeen kotiseutuyhdistyksen johtokunta toimii taatan tukena ja vastaa myös toiminnan vaatimista kustannuksista. Mitään muita sidonnaisuuksia ei Taatalla ole. Taatan työn suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kotiseutuyhdistyksen kanssa. Taata raportoi toiminnastaan yhdistyksen johtokunnalle ja käyttää vuosittain kesäjuhlassa puheenvuoron kertoen työstään ja havainnoistaan.