Lappeen Kotiseutuyhdistys

>lappeen kotiseutuyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2008

Vuosi 2008 oli Lappeen kotiseutuyhdistys ry:n seitsemästoista toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden aikana runsaat 100. Kotiseutuyhdistyksen järjestämä toiminta tavoitti huomattavasti suuremman joukon. Kotiseututyön merkitys perinteiden, paikalliskulttuurin ja historian vaalijana korostuu jatkuvasti yhteiskunnan suurten rakennemuutosten takia.

Johtokunta ja vuosikokoukset

Johtokunnan puheenjohtajana on ollut pitäjänneuvos Kerttu Kalliosaari ja varapuheenjohtajana Tapani Hovi. Johtokuntaan ovat heidän lisäkseen jäseninä kuuluneet Marjaterttu Haapanen, Leena Kaarna, Heikki Kaipia, Kaija Pohjonen, Katri Pulli, Markku Pulli ja Kyösti Tiainen. Lisäksi kokouksiin on kutsuttu kunniajäsen Mikko Kaarna. Johtokunnan sihteerinä on toiminut Jorma Taipale ja yhdistyksen rahastonhoitajana Heikki Turunen. Johtokunta on vuoden aikana kokoontunut viisi kertaa. Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Pertti Sipiläinen ja Raimo Honkanen, varalla Hannu Karhu. Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin 21.4. Lappeen seurakuntasalissa ja 11.12. Lappeen Ruustinnassa, Lappeen vanhassa pappilassa. Kevätkokouksen yhteydessä esitelmöi Lappeen historiateoksen kirjoittajista fil. tri Jukka Partanen. Esitelmää seurasi vilkas keskustelu. Syyskokouksen yhteyteen oli järjestetty kauneimpien joululaulujen tilaisuus yhdessä seurakunnan kanssa. Laulattajina ja esiintyjinä olivat Antti Taipale ja Harri Iljin.

Yhdistyksen toiminta

Kotiseutupäivä
Yhdistyksen toiminnassa keskeisin tapahtuma oli jälleen kotiseutupäivä "Juuret Lappeella" sunnuntaina 27.7.2008. Kotiseutujumalanpalveluksen jälkeen kokoonnuttiin kotiseutujuhlaan Haapajärvelle, mihin juhlapaikka oli Haapajärven kyläyhdistys ry:n voimin rakennettu entisen koulun pihamaalle. Juhlavieraita oli noin 350. Tilaisuus aloitettiin juhlavasti lipunnostolla ja lippulaululla. Juhlapuhujana oli fil. maisteri Aira Rima, joka omakohtaisten muistojen ohella toi esiin maaseudun kylien merkityksen ja perustan vahvalle identiteetille ja kestäville arvoille. Juhlassa julkistettiin ensimmäisen kerran Lappeen kotiseutuyhdistyksen johtokunnan valinta Lappeen taataksi. Taataksi valittiin haapajärveläinen maanviljelijä Raimo Kälviäinen kahden vuoden ajaksi. Pitäjänneuvos Kerttu Kalliosaari ja kaupunginvaltuutettu Jouni Kemppi selvittivät Taatan valintaa ja mahdollisia tehtäviä. Toimintaohjeet hyväksyttiin yhdistyksen kevät- kokouksessa. Hilkka Keskisaari esitti mielenkiintoisia muisteloita kotikylästään, kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Seppo Miettinen. Kotiseutujuhlan runsaasta musiikkiohjelmasta vastasi jälleen Montolan Puhallinorkesteri sekä lauluryhmä "Taatelit" ja Haapajärven lapset. Runonlausuntaa esitti emäntä Maija Kälviäinen. Juhlan juohevana juontajana oli kapteeni Tapio Arola, päätössanat lausui yhdistyksen sihteeri Jorma Taipale. Tilaisuus pidettiin suuressa juhlateltassa. Oheistoimintaa oli runsaasti, käsitöiden, vanhojen valokuvien ja esineiden sekä hiihtäjämestari Martti Lautalan hiihtopalkintojen näyttely. Päivän muonituksesta vastasivat erinomaisesti Pauli Taattolan kenttäkeittiö ja martttojen kahvila

Kotiseuturetket
Perinteiseen tapaan tehtiin kotiseuturetki linja-autolla vanhan Lappeen alueella 27.8. Retken vetäjinä toimivat Kerttu Kalliosaari ja Jorma Taipale. Sihteeri oli oppaana myös vastaavalla Lappeenrannan alueen sotainvalidien retkellä 4.8.

Kauskilan Kappelinmäki
Laurinpäivänä 10.8. järjestettiin ensimmäistä kertaa "Laurinpäivän palvelus" Kappelinmäellä vanhan kirkon paikalla. Väkeä oli paikalla melko runsaasti ja hetkipalveluksen toimittivat rovastit Paavo Salakka ja Jorma Taipale. Munkin asuun pukeutunut Paavo Salakka lauloi vanhoja gregoriaanisia veisuja. Joulurauhan julistus toteutettiin perinteiseen tapaan 22.12. Kappelinmäellä seurakunnan, Hytin ja Simolan kylätoimikuntien sekä kotiseutuyhdistyksen toimesta. Paikalla oli runsaasti väkeä varustettuna kynttilöillä ja kynttilälyhdyillä. Simolan kylätoimikunta oli järjestänyt glögitarjoilun. Vuoden aikana on pantu vireille uuden muistomerkin suunnittelu Kappelinmäen kirkon paikalle. Muistomerkkiä varten saatiin Alfred Kordelinin rahaston apuraha, 1 700 euroa.

Kirjallinen toiminta
Vuoden aikana myytiin "Juuret Lappeella" kirja loppuun. Syksyllä julkaistiin kotiseutuyhdistyksen kustantamana kirja "Jarrun matkassa". Kirja kertoo ansiokkaasti nuorisotyönohjaaja Arvo Ruskovaaran elämästä ja urasta Lauritsalan ja Lappeen seurakunnissa. Suuren työn kirjan kirjoittajina ja toimituskunnan jäseninä ovat tehneet rehtori Esko Kaarna, insinööri Tapani Kasesmaa, rovasti Heimo Lipiäinen ja kauppaneuvos Kyösti Tiainen. Tämä Neliö-vartio teki myös yhdistyksen kanssa sopimuksen Jarrun tilistä, jonka mukaan kirjan myynnistä saaduilla tuloilla tuetaan Lappeen ja Lauritsalan seurakuntien poikatyötä sekä Lappeen Sinisten ja Lauritsalan Siniveljien partiotoimintaa. Kirjan juhlallinen julkistamistilaisuus pidettiin Lappeen seurakuntasalissa 11.11.