Lappeen Kotiseutuyhdistys

lappeen kotiseutuyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Tavoitteet
Lappeen kotiseutuyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Erityisesti Lappeen kotiseutuyhdistys pyrkii toiminnallaan lisäämään kotiseutu- tietoisuutta ja -henkeä sekä vaalimaan kotiseudun kulttuuria ja historiaa.

Tapahtumat
Kotiseutuyhdistyksen päätapahtumana on vuosittain kotiseutupäivä. Se järjestetään perinteiseen tapaan sunnuntaina heinäkuun 26 pnä. Päivän ohjelmassa on jumalan- palvelus Lappeen Marian kirkossa klo 10. Kotiseutujuhla pidetään Pulsan aseman piha-alueella klo 13.00 alkaen. Sitä edeltää ruoka- ja kahvitarjoilu sekä mahdollinen oheistoiminta. Päivän tarkempi suunnittelu toteutetaan kotiseutuyhdistyksen johtokunnan, Pulsan lähikylien ja Tanin seudun asukkaiden sekä asemalla toimivan Pulsan hoitokodin yhteistyönä. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestetään ajankohtainen esitelmä tai alustus.

Kotiseuturetket
Hyvän vastaanoton saaneita kotiseuturetkiä entisen Lappeen kunnan alueella järjestetään edelleen. Retkiä tulisi olla useampia, niin että voitaisiin tutustua laajan alueen eri puoliin.

Kauskilan Kappelinmäki
Kauskilan Kappelinmäkeä kehitetään yhdessä Hytin kylätoimikunnan ja museo- toimen kanssa. Muistomerkkihanke pyritään toteuttamaan vuoden aikana. Laurinpäivänä 10.8. klo 18 järjestetään Kauskilan kirkon paikalla Laurinpäivän hetki- palvelus yhdessä seurakunnan kanssa. Seurakunta järjestänee joulun alla joulurauhanjulistuksen yhdessä Hytin kylä- toimikunnan kanssa Kauskilan kirkon paikalla. Yhdistys on tarvittaessa mukana.

Julkaisutoiminta
Kotiseutuyhdistys tukee Lappeenrannan kaupungin käynnistämää Lappeen historian- kirjoitusta toimittamalla tietoa ja aineistoa historiatoimikunnalle. Yhdistys pyrkii myös aktiivisesti seuraamaan kirjoitustyötä. Yhdistys tukee "Jarrun matkassa" kirjan myyntiä ja selvittää edellytyksiä jatkaa kustannustoimintaa edelleen.

Johtokunta